Rules of life

Word je bewust van je gedachten, gevoelens en gedrag. Zonder bewustwording, geen groei!
Er is niemand anders in de gehele wereld die verantwoordelijk is voor jouw geluk. Dat ben jezelf!
Hoe anderen over jou denken is niet van belang. Het gaat erom hoe jij (onbewust) over JEZELF denkt.
Verander wat je veranderen kunt, laat los wat je niet kunt veranderen.

Focus op wat echt belangrijk is. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus ook het negatieve.
Creeer positieve gedachten. We hebben circa 40.000 gedachten per dag. Als die voornamelijk negatief zijn dan kun je denk ik wel begrijpen dat je hier niet vrolijk van wordt…

Realiseer dat niet iedereen je vriend kan zijn.
Omring je met positieve mensen. Mensen die je afzeiken of op een andere manier niet goed voor je zijn, laat die zo snel mogelijk los.
Accepteer niet dat je respectloos wordt behandeld.
Vergelijk je eigen leven niet met dat van anderen. Jij hebt je eigen leven.

Maak je problemen niet groter dan ze zijn. Mensen zijn geneigd ‘van een mug een olifant maken…’
Fouten maken hoort bij het leven. Mensen zonder fouten bestaan niet. Het gaat erom wat je met die fouten doet. Leer ervan en doe het de volgende keer anders.

Praat over je gevoelens, krop niets op. Leer je te uiten bij iemand bij wie je je goed voelt.
Werk aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Het zou een levensstijl horen te zijn. Soms is het een lange weg, maar zonder groei kom je nooit daar waar je zo graag wilt zijn!