We worden op de wereld gedonderd, zonder ‘de spelregels’ van het leven mee te krijgen. De meeste ouders weten niet waar de klepel hangt
en school besteedt er te weinig aandacht aan… DAMN!

Op school wordt vooral gefocused op IQ. Maar what about het o zo belangrijke EQ? EQ staat voor: Emotionele intelligentie. Oftewel je niet laten leiden door je emoties. Iemand met een hoog EQ kan zijn emoties leiden, is minder vatbaar voor kritiek, maakt betere keuzes, respecteert zichzelf en anderen. Kortom deze persoon staat gelukkig in het leven en is een voorbeeld voor velen! Terwijl iemand met een hoog IQ diep ongelukkig met zichzelf en zijn leven kan zijn.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (EQ-les) als verplicht vak op school is het medicijn tegen discriminatie, racisme, geweld, haat, criminaliteit,
seksueel misbruik en pesten.

In deze respectloze maatschappij is van alles aan de hand. Discriminatie, racisme, geweld,kindermishandeling, haat, criminaliteit, seksueel misbruik en ook het PESTEN onder jongeren loopt de spuigaten uit! Bovenstaande staat in verbinding met het hebben van een laag EQ en als men in het onderwijs blijft focussen op IQ, zal deze maatschappij nooit veranderen.
Daarom vinden wij van Become the best version of yourself dat PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (EQ-les) een verplicht vak zou moeten zijn op school (lager en middelbaar onderwijs) en het liefst wereldwijd.

 

Kinderen (jongeren) zijn de toekomst! Help hen in hemelsnaam om zich persoonlijk (emotioneel) te ontwikkelen, zodat er meer RESPECT in de maatschappij zal ontstaan. Aangezien een groot deel van de ouders hun negatieve tekortkomingen op hun kinderen botviert, met alle gevolgen van dien… Is het DE TAAK van de overheid geworden om kinderen (jongeren) de hand te reiken!

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (EQ-les) zou een verplicht vak moeten zijn in het onderwijs.