Dichtbij – regionaal nieuws ’t Gooi – oktober 2014

gastlessenslaaninalseenbom_1blaricum

Gastles ‘Productief Leren’ in Hilversum met Lisa Staal (2de van rechts) en Jessica Mendels (RTL4, 3de van links)). (Foto: Melchior Santjes)

‘Gastlessen slaan in als een bom’
BLARICUM – Lisa Staal -columnist in deze krant- uit Blaricum wijst als directeur van de Blaricumse stichting ‘Become the best version of yourself’ jongeren de weg. Staal: ‘De stichting inspireert jongeren (deels kinderen van de rekening die zonder liefde worden opgevoed) het beste uit zichzelf en hun leven te halen.’

Dit gebeurt door het geven van inspirerende en confronterende gastlessen/workshops op scholen. Ook coachen ze ‘probleemjongeren’ individueel op het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling. ‘Onze gastlessen slaan overal in als een bom. Jongeren worden geraakt en aan het denken gezet over hun eigen ‘ik’ en hun inbreng in het leven.’

Politiek
Er is echter een kleine ‘maar’; momenteel is het bereik te klein. ‘Tot nu toe vonden deze gastlessen plaats op ROC’s en VMBO’s, terwijl wij ook graag leerlingen die HAVO en VWO doen, willen bereiken. Ook zij kunnen op EQ-gebied nog genoeg leren. Zelfs onze politieke leiders kunnen wel wat lesjes Persoonlijke Ontwikkeling gebruiken’, zegt Staal serieus. ‘Dus mochten er directeuren (docenten) zijn die hun Gooise HAVO- en VWO-leerlingen willen inspireren. Wij verzorgen graag een gastles, waar nog lang over na gesproken zal worden.’

Verplicht vak
Staal en haar team zetten zich keihard in om Persoonlijke Ontwikkeling als verplicht vak op alle lagere en middelbare scholen te krijgen. ‘Op school wordt voornamelijk gefocust op IQ’, legt Staal uit. ‘Wiskunde en vakken zoals geschiedenis worden er lekker ingestampt, maar met dat o zo belangrijke EQ wordt vrijwel niets gedaan. Wat denk je dat er gebeurt als kinderen vanaf hun 4de tot en met hun 16de/18de levensjaar twee keer in de week Persoonlijke Ontwikkeling als vak krijgen? Dat staat gelijk aan minimaal twaalf jaar therapie (coaching)! Nou, reken maar dat er op geestelijk gebied heel wat gaat veranderen.’

Familiepatronen
Staal is ervan overtuigd dat kinderen die van jongs af aan leren om met hun gevoelens en emoties om te gaan, eigenwaarde en zelfrespect creëren. ‘Dit kunnen zij later weer doorgeven aan hun eigen kinderen. Op deze manier doorbreek je negatieve familiepatronen. Ook dient Persoonlijke Ontwikkeling als verplicht vak als medicijn (preventie) voor: geweld, seksueel-misbruik, pesten, discriminatie, criminaliteit en verslavingen. So let’s go for EQ!’

Liefdevol
De stichting wil tevens Gooise ‘probleemjongeren’ de hand reiken. ‘Jongeren die opgroeien in rijke gezinnen kunnen eveneens het verkeerde pad inslaan. Hen willen we helpen. Verontrustende ouders die zijn of haar kind willen inspireren het beste uit zichzelf te halen, kunnen dan ook bij ons professionele en liefdevolle team terecht’, aldus Staal.

bron: http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/3747800/gastlessen-slaan-in-als-een-bom.aspx